CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA GALANTA

Investor: Mesto Galanta
Architekti: autori (v abecednom poradí): Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, Ing. Ivana Kučírková, MSc. PhD., Ing. Soňa Ridillová – dopravné riešenie, Ing. Eva Sušková (Teplická), Bc. Matej Tretina
Plocha: 15 272 m2
Dátum: 10/2015
Ocenenie: 1. miesto
Druh súťaže: verejná urbanisticko-architektonická, jednokolová
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Galanta

Predmetom súťaže bol návrh urbanisticko – architektonického riešenia pešej zóny na Hlavnej ulici v Galante vymedzenej kruhovým objazdom na Mierovom námestí a križovatkou ulíc Hlavná a Poštová.

Účelom súťaže bolo nájsť najlepší návrh prestavby Hlavnej ulice na tzv. mäkkú pešiu zónu tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko – architektonického riešenia. Podrobne je projekt predstavený na osobitnej webstránke.Hlavná promenáda – návrh

Prevádzkové vzťahy

Kompozičná schéma@