CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV

Rozsah: štúdia
Investor: mesto Prešov
Architekti: Ing. arch. Peter Hajtáš, A.P.H. ateliér; časť krajinárstvo a sadovníctvo : Ing. Lenka Hlohinová, Ing. Martin Kolník, Bc. Eva Teplická (Sušková)
Dátum: 04/2009
Ocenenie: 2. miesto v súťaži: Ideová urbanisticko-krajinárska súťaž – Centrálny mestský park Prešov, vyhlasovateľ: mesto Prešov

Urbanistická štúdia Centrálny mestský park Prešov.

@