LESOPARK NOVÁ DEDINKA

Rozsah: štúdia
Investor: privátny
Architekti: Ing. Eva Sušková, Mgr. art. Pavel Suško

Štúdia lesoparku v Novej Dedinke rieši lokalitu v budúcej novej obytnej zóne v západnej časti obce. Účelom parku bude poskytovať rekreačný pobytový priestor, priestor na hranie, stretávania a sezónne spoločenské udalosti. Lesopark je navrhovaný ako tematický park s motívmi prírodného ekosystému lužných lesov Malého Dunaja.

Lastovičky – Unikátne bývanie v Novej Dedinke pri jazere

@