MESTSKÝ PARK PIEŠŤANY

Rozsah: krajinársko – architektonická súťaž, následne DUR a DSP s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby
Investor: mesto Piešťany
Architekti/projektanti: Ateliér 4D – Ing. Ivana Kučírková, M.Sc., Ing. Dominika Letková, Ing. Klára Nepustilová, Ing. Eva Sušková (Teplická)
Spolupráca: architektonické riešenie kaviarne: Ing. arch. Michal Veselý
Plocha: 16,6 ha
Dátum: 9/2012
Ocenenie: 1. miesto v krajinársko-architektonickej sútaži

Štúdia Mestského parku Piešťany získala prvé miesto v krajinársko-architektonickej súťaži vyhlásenej mestom Piešťany. Víťazná štúdia bola podkladom pre spracovanie realizacného projektu rekonštrukcie piešťanského parku.

Koncept návrhu

Návrh obnovy mestského parku vychádza z historických hodnôt parku (koniec 19. st.) a zároveň reaguje na súčasné potreby obyvateľov i návštevníkov Piešťan. Návrh plne rešpektuje a obnovuje historické, urbanistické a sadovnícke hodnoty, súčasne vkladá do parku novú programovú náplň reagujúcu na potreby moderného človeka. Koncept riešenia vychádza z prirodzených podmienok prostredia a obohacuje územie o množstvo prírode blízkych vegetačných prvkov, ktoré podporujú ekologickú stabilitu územia a taktiež výrazne prispievajú k zníženiu nárokov na údržbu.

@