PROMENÁDA NA ŠÍRAVE

Rozsah: krajinársko-architektonická súťaž
Investor: Košice Región Turizmus
Architekti: Mgr. art. Pavel Suško, Ing. Eva Sušková

Predmetom súťaže bol návrh krajinársko-architektonického riešenia pešej promenády na brehu Zemplínskej Šíravy pri obci Kaluža, medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava.

Ocenenie: 3. miesto

Filozofia návrhu

Predkladaný návrh riešenia promenády má za cieľ poskytnúť návštevníkovi scénický zážitok lokality Zemplínskej šíravy v predmetnom území. Hlavným fenoménom je vodná hladina nádrže so svojim charakterom takmer malého mora. Ďalšími fenoménmi sú prírodné danosti a výrazné existujúce stavby – ako objekt lodenice SVP a novovzniknuté rekreačné objekty, ktoré definujú charakter miesta. Umiestnenie a priebeh promenády túto skutočnosť reflektuje – vedie návštevníka brehom tak, aby ho čo najviac k vode priblížila. Návrh stvárnenia ďalších objektov aktivít berie ohľad na výrazné a ikonické tvarové kvality lodenice – cituje ich a rozvíja v súčasnom slovníku.

Pohyb po zvlnenej promenáde návštevníkovi predvádza i ďalšie pohľady do okolia po oboch stranách promenády vrátanie scenérií neďalekých kopcov. Tvar promenády, zámerne odlišný od mestských promenád, poskytuje vychádzkové príležitosti a v jednotlivých častiach rôzne zážitky.

@