REVITALIZÁCIA NÁMESTIA V SPIŠSKEJ BELEJ

Rozsah: ideovo-architektonická súťaž
Investor: Mesto Spišská Belá
Architekti: Mgr. art. Pavel Suško, Ing. Eva Sušková, Ing. arch. Peter Kokinda

Cieľom verejnej anonymnej jednokolovej ideovej urbanisticko – architektonickej súťaže „Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“ bolo získanie návrhov najvhodnejšieho riešenia a využitia verejného mestského priestranstva – námestia ako zhromažďovacieho, tranzitného a pobytového priestoru s dlhodobou víziou do budúcnosti. Zámerom vyhlasovateľa bolo nájsť „genius loci“ daného miesta s cieľom priznať územiu jeho výnimočnosť, odlíšiť ho od centrálnych zón iných slovenských miest, aby sa dané miesto s jeho dominantami stalo jedinečným vychádzajúc z jeho historických daností a zároveň budúcich potrieb využitia daného priestoru.

Výsledky vyhodnotenia:
1. cena: neudelená
2 × 2. cena
3. cena
1. odmena
2. odmena

@